About Us

Home About Us
Historia Szkoły
Historia polskich szkół sobotnich w Anglii sięga 60 lat wstecz. W 1953 roku powstała Polska Macierz Szkolna – stowarzyszenie edukacyjne, która sprawuje pieczę nad wszystkimi szkołami sobotnimi.

Croydon jest największym, pod względem ludności, ośrodkiem administracyjnym w tzw. Wielkim Londynie i mieszka w nim oraz w przylegających do niego dzielnicach: Sutton, Merton, Kingston i Bromley, liczna grupa Polaków. Polska Szkoła Sobotnia w South Croydon powstała w odpowiedzi na prośby wielu rodziców, którzy chcą, by ich dzieci nie utraciły poczucia przynależności do polskiej kultury, z której wywodzą się ich rodziny.

Doskonale rozumiemy, że dla wielu Polaków szkoła sobotnia to ośrodek polskości. Wiemy, jak ważna dla dzieci jest znajomość języka polskiego i możliwość swobodnego porozumiewania się w mowie i piśmie z krewnymi i przyjaciółmi w Polsce.

Realizujemy podstawę programową dla uczniów polskich uczących się poza granicami Polski. Wielu nauczycieli z sukcesem pracuje na autorskich programach nauczania, dostosowanych do umiejętności dzieci. Poprzez działania sportowe, plastyczne, muzyczne, teatralne i artystyczne rozwijamy wrodzony potencjał i możliwości dzieci. Specjalnie opracowany program psychologiczno-pedagogiczny pomoże dzieciom w pełnym rozwoju ich osobowości. Wiemy, jak pracować z dziećmi autystycznymi i wymagającymi indywidualnego toku nauczania. Chcemy, by wszyscy uczniowie potrafili swobodnie posługiwać się zdobytą wiedzą w języku polskim. Nasza szkoła współpracuje z Polską Macierzą Szkolną w Anglii, przygotowuje do egzaminów państwowych na poziomie GCSE i do I Komunii Świętej.

Patronem Polskiej Szkoły Sobotniej w South Croydon jest Fryderyk Chopin i chcielibyśmy, by muzyka była częścią naszej szkoły. Dysponujemy fortepianem koncertowym, realizujemy konkursy muzyczne i koncerty zarówno dla dzieci i rodziców naszej szkoły jak i dla osób spoza niej. Naszym celem jest także integracja ze środowiskiem, w którym żyjemy i poprzez nasze działania chcemy popularyzować polską kulturę w środowisku angielskim.

Nasza szkoła mieści się w budynku popularnej, angielskiej szkoły katolickiej Regina Coeli, która istnieje już 60 lat i wychowała wiele pokoleń, także polskich dzieci. Do dyspozycji mamy przestronne klasy wyposażone zgodnie z najwyższymi standardami szkoły angielskiej, salę konferencyjną, obszerny hol szkoły z wygodnym miejscem na spożycie śniadania, odrębne place zabaw dla dzieci starszych i młodszych, parking dla pracowników szkoły.

Zatrudniamy starannie dobraną kadrę z wykształceniem pedagogicznym i doświadczeniem w nauczaniu dzieci na terenie Wielkiej Brytanii, która potrafi rozwijać indywidualne uzdolnienia uczniów zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami. Wciąż podnosimy swoje kwalifikacje, poprzez uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach dla nauczycieli.

Zapewniamy profesjonalną edukację, atmosferę akceptacji, poczucie bezpieczeństwa oraz interesujące lekcje.

Dla nas najważniejsze jest WASZE DZIECKO!