Dofinansowanie

Home Dofinansowanie

DOFINANSOWANIE

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im.
Świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach konkursu
“Wspieranie Edukacji Polonijnej i Polskiej Poza Granicami Polski 2023”.
Nazwa przedsięwzięcia: Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie oświaty polonijnej w okręgu konsularnym
Konsula RP w Londynie (II)
Kwota dotacji: 47 767,00 PLN.
Całkowita wartość przedsięwzięcia: 261 264,00 PLN
Przedsięwzięcie „Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie oświaty polonijnej w okręgu konsularnym
Konsula RP w Londynie (II)” polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów
wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.

Website Statistics

Total
Website
Facebook
Youtube
Email
Free Adverts
Instagram
Cross Add