Kółko Plastyczne

Home Classes Kółko Plastyczne

Kółko Plastyczne

Plastyka jest dziedziną, która stwarza możliwości rozwoju każdemu dziecku, dlatego też zajęcia kółka plastycznego  adresowane są do wszystkich uczniów, których pasją jest sztuka i aktywność artystyczna. Jego nadrzędnym celem jest rozbudzenie przyjemności tworzenia, wrażliwości na formę i kolor, kształcenie wyobraźni poprzez spontaniczne, intuicyjne działania, a także rozwijanie zdolności młodych artystów, odkrywanie przez nich własnych możliwości oraz promocja ich talentów na gruncie szkoły i w środowisku lokalnym. Zadaniem pracowni jest również przygotowanie młodzieży do kontynuowania zainteresowań w kolejnych latach edukacji.

  • Start Date 17th September 2016
  • Years Old 4-14 Lat
  • Class Size 25
  • Class Duration 12:45 pm - 1:45 pm
  • Transportation W ramach szkoły
  • Morning Foods N/A
  • Class Staff 1 Nauczyciel
£5 Za Sesję
Zapisz Dziecko