Kółko Teatralno-Taneczne

Home Classes Kółko Teatralno-Taneczne

Kółko Teatralno-Taneczne

Poszukujemy nauczyciela do prowadzenia kółka.

Cele zajęć:

 • odkrywanie przez dziecko własnych możliwości i uzdolnień artystycznych,
 • kształcenie i wzbogacanie pomysłowości, wyobraźni oraz inwencji twórczej w różnych formach aktywności,
 • rozwijanie poczucia rytmu, estetyki ruchu tanecznego i scenicznego oraz dykcji,
 • zapoznanie z podstawowymi figurami tanecznymi,
 • wdrażanie dziecka do współdziałania w zespole,
 • oswajanie z sytuacją prezentowania się przed publicznością,
 • przybliżanie dzieciom tajników pracy aktora, reżysera, scenografa, tancerza,
 • prezentacja osiągnięć podczas uroczystości przedszkolnych i konkursów.

 


 • Start Date 17th September 2016
 • Years Old 4-14 Lat
 • Class Size 20
 • Class Duration 12:45 pm - 1:45 pm
 • Transportation W ramach szkoły
 • Morning Foods N/A
 • Class Staff 1 Nauczyciel
£0 Za Sesję